Ονομάζεται ∆ιεθνής ∆είκτης Στυτικής Λειτουργίας (International Index of Erectile Function) και χρησιμοποιείται διεθνώς για να αξιολογηθεί η βαρύτητα των συμπτωμάτων.
Όλες οι ερωτήσεις του τεστ αναφέρονται στις εμπειρίες σας τον τελευταίο μήνα.
Βαθμολογία άνω του 25 σημαίνει φυσιολογική λειτουργία.
Εάν η βαθμολογία σας είναι μικρότερη, τότε καλό θα ήταν να συζητήσετε το πρόβλημά σας με τον Ουρολόγο σας.