Η εταιρία

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Shockwaves ClinicTM συστήθηκε το 2018 και ασχολείται αποκλειστικά
με την εφαρμογή των κρουστικών κυμάτων και του PRP σε ιατρικές παθήσεις,
εστιάζοντας στις παθήσεις του ουροποιητικού και γενnητικού συστήματος.
Βασίστηκε στη γνώση που αποκτήθηκε τα τελευταία 15 χρόνια, σε παγκόσμιο
επίπεδο, σε Ουρολογικές παθήσεις όπως στη στυτική δυσλειτουργία, τη χρόνια
μη βακτηριακή προστατίτιδα, το χρόνιο πυελικό άλγος και τη νόσο Peyronie.
Το απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό με κλινική εμπειρία από τις μεγαλύτερες
διεθνώς στις μεθόδους Αναγεννητικής Ιατρικής και ο άριστος τεχνολογικός
εξοπλισμός καθιστούν το κέντρο μοναδικό

Πώς λειτουργεί η Shockwaves Clinic;

Το Ιατρικό Κέντρο λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς  προδιαγραφές και προσφέρει θεραπευτικά πρωτόκολλα με βάση τις πλέον έγκυρες επιστημονικές δημοσιεύσεις στα πλέον έγκυρα διεθνή ιατρικά περιοδικά.

 

Διάγνωση

Ο θεράποντας ιατρός, αφού ολοκληρώσει τη διάγνωση και θέσει την ένδειξη για θεραπεία με κρουστικά κύματα ή/και PRP παραπέμπει τον ασθενή στη Shockwaves Clinic για τη σωστή εφαρμογή της μεθόδου. Η απόφαση για το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο για κάθε ασθενή αποτελεί επίσης απόφαση του θεράποντα ιατρού ενώ η στενή συνεργασία με τη Shockwaves Clinic TM αποτελεί προϋπόθεση. Μόλις ολοκληρώσει τη θεραπεία του, ο ασθενής επιστρέφει στον θεράποντα/παραπέμποντα ιατρό για την παρακολούθηση και την περαιτέρω θεραπεία.

Έκθεση αναφοράς

Με την ολοκλήρωση των θεραπειών παραδίδεται στον ασθενή αναφορά όπου περιγράφονται αναλυτικά, ο τύπος του μηχανήματος, ο αριθμός και οι ημερομηνίες των θεραπευτικών συνεδριών. Αντίγραφο της ιατρικής αναφοράς αποστέλλεται και στον θεράποντα ιατρό.

Συνεργασία με ιατρούς

Η Shockwaves Clinic θεωρεί τη συνεργασία με τους Ουρολόγους ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας της.Εφαρμόζει μόνο τις συνεδρίες, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του θεράποντα ιατρού που παραπέμπει. Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών/θεραπειών, ο ιατρός λαμβάνει ηλεκτρονικά αναφορά για τις συνεδρίες του ασθενούς, με λεπτομερή καταγραφή όλων των στοιχείων της θεραπείας. Με αυτόν τον τρόπο και τη στενή συνεργασία επιτυγχάνεται το άριστο αποτέλεσμα για τον ασθενή.